Prepoznavanje pesme online dating

Rated 4.8/5 based on 608 customer reviews

Koristićemo malo složeniju bateriju Sum‑Offset‑Count. Moguća su dva slična rešenja koja koriste funkcije Count ili Counta.=SUM(OFFSET(C1; COUNT(C: C)‑E1 1;0; E1;1))ili=SUM(OFFSET(C1; COUNTA(C: C)‑E1;0; E1;1))Referenca C1 je zaglavlje kolone koju sabiramo, a Counta(C: C)‑E1 parametar prebrojava polja kolone C koja sadrže brojeve umanjen za sadržaj E1.

O označava da ostajemo u istoj koloni, sledeće E1 govori da uzimamo tri vrste, a 1 da je u pitanju jedna kolona.

Na kraju, možemo opciono da zadamo i visinu i širinu opsega koji će biti vraćen, tj. Ukoliko ne zadamo opcione parametre, biće vraćene dimenzije početne reference, tj.

jedno polje ili povezana referencirana grupa polja.

Sličan problem imao je u našoj redakciji Nenad Veljković dok je sređivao tabele evidencije rada zaposlenih, a u pomoć mu je priskočio naš knjigovođa Branislav Pavlović, ponudivši inspiraciju za rešenje preko funkcije Excel Offset.

S obzirom na to da znamo da je taj red neposredno iznad polja u kojem se nalazi krajnji rezultat, možemo da osmislimo odgovarajući Offset:=SUM(C4:(OFFSET(C13; ‑1; 0)))U Offset‑u je C13 adresa sume, paramtar ‑1 pokazuje na red iznad, a poslednja 0 govori da se referenca kolone ne pomera.

Funkcija Offset pomaže nam da pravimo dinamičke opsege.

Reference tipa A1: D4 su statičke, što znači da se uvek odnose na jednom definisan opseg.

Isprobajmo dinamičko sumiranje korišćenjem funkcije Sum spregnute sa funkcijom Offset.

Kada naša tabela kontinuirano raste tokom vremena i dodaju se novi elementi, dobro je da podesimo funkciju Sum tako da automatski preuzima sve nove redove.

Leave a Reply